Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2017

butterfly94
5253 77dc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
butterfly94
https://c1.staticflickr.com/1/438/31811903891_a2655c1556_b.jpg
Reposted fromFlau Flau viaadremdico adremdico
butterfly94
7023 74b2
Reposted fromphilipp philipp viaadremdico adremdico
butterfly94
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
butterfly94
1187 5766
Reposted fromdepth depth viabrzask brzask
butterfly94
0937 73f5
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
butterfly94
9257 8746
Reposted fromthinredline thinredline viabrzask brzask
butterfly94
Reposted frommr-absentia mr-absentia
butterfly94
phvckjdsis6y

“Don’t make me angry”

Reposted frommr-absentia mr-absentia
butterfly94
4185 550e
butterfly94
1557 657a
Reposted fromczajnikq czajnikq vianosmile nosmile
butterfly94
1557 657a
Reposted fromczajnikq czajnikq vianosmile nosmile
butterfly94
Reposted frombluuu bluuu vialegilimencja legilimencja
butterfly94
2716 6cf3
butterfly94
2419 4e26

Happy New Year 2017
Reposted fromCM12 CM12 vialegilimencja legilimencja
butterfly94
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
butterfly94
Dobre związki to takie, w których to mężczyzna kocha mocniej.
— Anna Zgierun-Łacina - Czynnik miłości
Reposted frompouler pouler viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
butterfly94
I zadzwoniłam. Powiedziałam mu wszystko co do niego czuję, czego bym chciała i co myślę o tym wszystkim. I wiecie co? To było najlepsze co mogłam zrobić. Drogi alkoholu - dziękuję za dodanie odwagi. Daniel - już nie mogę się doczekać! <3
— the best sylwester!
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno

December 30 2016

butterfly94
6576 c92c
#abouttime
Reposted fromhysterie hysterie viakatanka katanka
butterfly94
9314 f8ad
Reposted fromiblameyou iblameyou viakatanka katanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl