Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

butterfly94
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdybam gdybam
butterfly94
Nie da się wrócić do przeszłości. Nie da się naprawić tego, co zostało zniszczone. Ale można iść naprzód. Liczy się każdy krok. Każdy jest ważny.
— J.D. Robb – Świadek śmierci
Reposted fromnyaako nyaako viagdybam gdybam
3513 c464 500

alecsgrg:

Evenings by the beach | ( by Daniel Ernst )
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamr-absentia mr-absentia
butterfly94
butterfly94
9293 66cb 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viamr-absentia mr-absentia
butterfly94
6887 33fc
Reposted fromnazarena nazarena viamr-absentia mr-absentia
butterfly94
5954 a99d
Reposted fromnazarena nazarena viamr-absentia mr-absentia
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viazoou zoou
butterfly94
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
(via thoughtkick)
butterfly94
Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Hell, Lolita Pille
butterfly94
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
butterfly94
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
2815 8fa4
butterfly94
1720 f50c 500
Reposted fromintrigante intrigante viamr-absentia mr-absentia
butterfly94
1187 40e3
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viaayati ayati
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer via21gramow 21gramow
butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl