Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

butterfly94
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci viapoolun poolun
butterfly94
6736 239c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapoolun poolun
butterfly94
Bywa że ludzie zamiast wyjaśniać ze sobą pewne rzeczy, wolą się rozstać. Mówią, dziękuję za współpracę, następny czy następna, proszę. Nie zdajemy sobie wszyscy sprawy z tego, że nierozwiązane w jednym związku problemy wcześniej czy później pojawią się w nowym związku. Tak jest ze strachem, niemożnością wyartykułowania uczuć, z zazdrością, z milionem innych rzeczy. One nie należą do naszego partnera, tylko do nas. Są naszą własnością i dopóki nie zrozumiemy, że gdziekolwiek uciekniemy, przeprowadzimy się, przeniesiemy ten bagaż ze sobą. Nawet dobrze ukryty, kiedyś przypomni o sobie, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
butterfly94
Reposted fromzelbekon zelbekon vianicapicella nicapicella
butterfly94
butterfly94
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaepi epi
butterfly94
6660 c965 500
butterfly94
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viabrystol brystol
butterfly94
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viabrystol brystol
butterfly94
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafuckofcourse fuckofcourse
butterfly94
6507 04f9 500
butterfly94
5421 6ab3
Sorry Sorry Sorry Sorry Sorry Sorry
Reposted from1911 1911 viawaco6 waco6
butterfly94
0460 9b06 500
Reposted fromsoftboi softboi viafuckofcourse fuckofcourse
butterfly94
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
butterfly94
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viathesmajl thesmajl
butterfly94
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAnneBonny AnneBonny
butterfly94
Reposted fromlugola lugola viaAnneBonny AnneBonny
butterfly94
Mówią, że ludzie się nie zmieniaja. Ale sam po sobie widzę jak dzięki Tobie zmieniłem się nie robiąc nic. Po prostu uwierzyłem, że nam się uda.
— Cappyburowe myśli
Reposted fromsoftboi softboi viaAnneBonny AnneBonny
butterfly94
3593 9d16 500
Let's be real
Reposted fromcornymistick cornymistick viaAnneBonny AnneBonny
butterfly94
7814 60ac 500
Reposted frompomoor pomoor viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl